ΚΟΣΤΟΣ

*Το κόστος για την ολοήμερη θεραπεία

διαμορφώνεται από:

τον οδοντίατρο της επιλογής
σας ανάλογα με την ποσότητα αόρατων  ναρθήκων και τον απαιτούμενο χρόνο
ολοκλήρωσης. Ο οδοντίατρος της επιλογής σας θα καθορίσει το κόστος της θεραπείας σας
ανάλογα με την βαρύτητα κάθε περιστατικού. Το κόστος της θεραπείας μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ
είτε τμηματικά είτε με τη χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας, κατόπιν συνεννόησης με
τον γιατρό σας.

Χρησιμοποιώντας την τρισδιάστατη σάρωση, οι οδοντίατροι  καθορίζουν την πολυπλοκότητα της διόρθωσης των δοντιών σας. Η πολυπλοκότητα καθορίζει το πακέτο τιμών σας.

Για Εφήβους

Για Ενήλικες

SmileForm Night10