Δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού

Τα στοιχεία στη φόρμα θα δοθούν στον πλησιέστερο ορθοδοντικό smileform

Οι ιατροί και τα ιατρεία  στην “Εύρεση ” είναι οδοντίατροι και ορθοδοντικοί με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, και παρέχουν ανεξάρτητες ιατρικές συμβουλές και υπηρεσίες και δεν είναι υπάλληλοι της Smileform®  Dental Aligners Provider .Η λειτουργία “Εύρεση” προορίζεται να χρησιμοποιείται μόνον ως ένα εργαλείο που σας βοηθά να επισκεφτείτε ένα ιατρό ώστε να έχετε ένα δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού, από τον οποίο θα ζητήσετε συμβουλές σχετικά με το Smileform®   και εσείς θα πρέπει ανεξάρτητα να διαπιστώσετε αν ένας συγκεκριμένος ιατρός είναι κατάλληλος για εσάς. Μόνον ο ιατρός μπορεί να προσδιορίσει αν είστε κατάλληλος για θεραπεία με το Smileform® 

Επιλέξτε πόλη

όροι

14 + 3 =