Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ,smileform και 3smile δεσμεύονται να προστατεύουν τις πληροφορίες σας (στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι “πληροφορίες” αναφέρονται στις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, οι οποίες θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, τις οποίες παρέχετε ή συλλέγουμε για, σχετικά με ή από εσάς μέσω των ιστοτόπων μας).

 

Η smilkeform σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά το σύστημα smileform® , 3smile® και την εφαρμογή smileform , φορτώνοντας εικόνες, ραντεβού και λαμβάνοντας ειδοποιήσεις (η “Εφαρμογή”). Παρακάτω εκθέτουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε μέσω των ιστοτόπων μας και της Εφαρμογής μας (οι “Ιστότοποι”).

 

Γενικά, μπορείτε να επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας χωρίς να μας αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας ούτε κανένα προσωπικό στοιχείο. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να ζητήσουμε πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Η πρόθεσή μας είναι να σας ενημερώνουμε προτού συλλέξουμε τέτοιου είδους προσωπικά στοιχεία από εσάς στο Διαδίκτυο και να λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, όπου χρειάζεται.

 

Χρησιμοποιώντας τους Ιστοτόπους μας, συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση, τη γνωστοποίηση, τη μεταφορά και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς

 

Συγκεντρώνουμε τα ακόλουθα είδη προσωπικών πληροφοριών και ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με πελάτες, ασθενείς (πρώην, δυνητικούς και τρέχοντες), γονείς/κηδεμόνες ασθενών, ιατρούς και τους επισκέπτες του ιστοτόπου όταν εγγράφεστε για να γίνετε μέλος των Ιστοτόπων μας ή μέσω ηλεκτρονικών εντύπων ή όταν κάνετε λήψη και χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, για παράδειγμα, όταν εγγράφεστε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ειδήσεων .

 

Στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε όπως ηλικία, φύλο και πληροφορίες για την υγεία των δοντιών σας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων των δοντιών και του προσώπου σας. Θα σας ενημερώσουμε για τέτοιους σκοπούς τη στιγμή που θα ζητήσουμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα ή ευαίσθητες πληροφορίες από εσάς και θα συλλέξουμε μόνο τις πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

 

Στα σημεία όπου συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την υγεία ή άλλα είδη ευαίσθητων δεδομένων μέσω των Ιστοτόπων μας, θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

 

Θα συλλέξουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους μας όπως περιγράφεται στην ενότητα “Cookie και Διαφημίσεις” παρακάτω.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να επιλέξετε να μας δώσετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλα άτομα, ώστε, για παράδειγμα, να επικοινωνήσουμε μαζί τους με πληροφορίες σχετικά με εμάς. Πρέπει να κοινοποιήσετε τα προσωπικά τους δεδομένα σε εμάς μόνον αν έχετε λάβει τη συγκατάθεσή τους και την άδειά τους.

 

 

Τι κάνουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε καθώς χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους μας ή αυτές που μας παρέχετε οι ίδιοι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω λόγους:

 

Για να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε με άλλον τρόπο το λογαριασμό μέλους σας στους Ιστοτόπους μας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε, να αγοράσετε, να κάνετε κράτηση ή/και να κάνετε λήψη προϊόντων .

Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις ειδήσεις και τις εκδηλώσεις μας.

Για να παρέχουμε πληροφορίες για τους γιατρούς και τις ειδικότητές τους και να υποβάλλετε αιτήματα επικοινωνίας σε αυτούς.

Για να συλλέγουμε δημογραφικά στοιχεία για τις τάσεις των χρηστών, όπως ηλικία, φύλο και γενικό επίπεδο εισοδήματος.

Για να παρέχουμε στους πιστοποιημένους ιατρούς πληροφορίες σχετικά με τους ασθενείς που είναι πελάτες μας τώρα ή θα είναι στο μέλλον.

Για να αναλύουμε τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, να αναπτύσσουμε νέες υπηρεσίες και προϊόντα και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας και άλλες πληροφορίες που διαθέτουμε.

Για να χρησιμοποιήσουμε περιεχόμενο που φορτώθηκε στην Εφαρμογή για κοινοποίηση μέσω κοινωνικών μέσων και να δημιουργήσουμε αντίγραφα του περιεχομένου σας για να διαφημίσουμε το smileform,3smile στο Διαδίκτυο, στην τηλεόραση, σε δημοσιεύσεις ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Δεν θα εμφανίσουμε ποτέ το όνομά σας σε κανένα διαφημιστικό υλικό που δημιουργούμε, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι άλλοι άνθρωποι θα μπορούσαν ενδεχομένως να σας αναγνωρίσουν από τη φωτογραφία σας.

Η νομική μας βάση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τις συλλέγουμε. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε συνάψει σύμβαση μαζί σας, όπως για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες smileform,3smile, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για να εκτελέσουμε αυτή τη σύμβαση. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της smileform, όπως η εμπορία ή η βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα συμφέροντα δεν έρχονται σε αντίθεση με τα δικαιώματά σας. Θα σας καταστήσουμε σαφές κατά τη στιγμή της συλλογής ποια είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας.

 

Χρησιμοποιούμε έναν ευρύ συνδυασμό πηγών δεδομένων (στοιχεία από το Διαδίκτυο, παραγγελίες, πελάτες κ.λπ.) για να διαμορφώνουμε την πλήρη εικόνα σχετικά με την κίνηση των προϊόντων μας και τις προσπάθειες προώθησής τους στην αγορά. Αυτά τα δεδομένα αφορούν μόνο τις δικές μας προσπάθειες και δεν κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε άλλες επιχειρήσεις για να τις χρησιμοποιήσουν για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τη συνεργασία τους μαζί μας.

 

Αν σας ζητήσουμε να δώσετε προσωπικές πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια νόμιμη απαίτηση ή για να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας, θα το καταστήσουμε σαφές κατά το σχετικό χρονικό διάστημα και θα σας ενημερώσουμε αν η παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών είναι υποχρεωτική ή όχι (καθώς και για τις πιθανές συνέπειες, αν δεν δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες).

 

Επιστροφή στην αρχή

 

Με ποιον μοιραζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας;

 

Συνεργαζόμαστε με άλλες επιχειρήσεις που μας βοηθούν στην προώθηση, τις επικοινωνίες, την αποθήκευση και τις πωλήσεις. Ενδέχεται να τους κοινοποιήσουμε, γι’ αυτούς τους σκοπούς, πληροφορίες που σας αφορούν. Αυτοί οι εταίροι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που σας αφορούν για άλλους σκοπούς, εκτός από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με την smileform.

 

Μπορεί επίσης να κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε άλλες εταιρείες της smileform για να επιτύχουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην ενότητα “Τι κάνουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε;

 

Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιηθούν πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο συγχώνευσης, αγοράς, χρηματοδότησης χρεών, πώλησης εταιρικών παγίων ή άλλης παρόμοιας συναλλαγής, καθώς και σε περίπτωση πτώχευσης, χρεωκοπίας ή εκκαθάρισης, στην οποία τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε τρίτους ως πάγιο της επιχείρησής μας.

 

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς αν πιστεύουμε ότι αυτό απαιτείται από το νόμο ή αν είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε την περιουσία μας ή τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συμφωνιών μας ή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας άλλων).

 

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας αν συμφωνείτε να το πράξουμε.

 

 

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις πληροφορίες σας;

 

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες όπου έχουμε μια νόμιμη επιχειρησιακή ανάγκη να το κάνουμε (για παράδειγμα, προκειμένου να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες smileform ή να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές, φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις).

 

Όταν δεν έχουμε νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, θα τις διαγράψουμε ή θα τις ανωνυμοποιήσουμε ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό (για παράδειγμα, επειδή οι προσωπικές πληροφορίες σας έχουν αποθηκευτεί σε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας), τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές πληροφορίες σας και θα τις απομονώσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία έως ότου καταστεί δυνατή η διαγραφή.

 

 

Cookie και Διαφημίσεις

 

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες από τη συσκευή σας. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

 

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος συσκευής, οι μοναδικοί αριθμοί αναγνώρισης συσκευών, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η ευρεία γεωγραφική θέση (π.χ. τοποθεσία σε επίπεδο χώρας ή πόλης) και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς η συσκευή σας έχει αλληλεπιδράσει με τον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που έχουν προσπελαστεί και των συνδέσεων που επιλέχθηκαν.

 

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μάς επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες του Ιστοτόπου μας, από πού προέρχονται και ποιο περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας παρουσιάζει ενδιαφέρον για αυτούς. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης και για να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη συνάφεια του Ιστοτόπου μας με τους επισκέπτες μας.

 

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται χρησιμοποιώντας cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθηση

 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

 

Εμείς στην smileform δεν έχουμε την πρόθεση να συλλέγουμε καμία πληροφορία από παιδιά ηλικίας μικρότερης από δεκατριών (13) ετών, εκτός αν οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από γονέα ή κηδεμόνα. Αν και δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στους Ιστοτόπους μας, δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία χωρίς να διασαφηνίζουμε ότι το άτομο που παρέχει τα στοιχεία πρέπει να είναι ηλικίας 13 ετών τουλάχιστον. Αν έχετε ερωτήσεις για τη συλλογή στοιχείων από παιδιά στους Ιστοτόπους μας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@smileform.gr

 

Λάβετε υπόψη ότι το όριο ηλικίας που αναφέρεται παραπάνω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις στη χώρα σας. Αν συμβαίνει αυτό, θα το αναφέρουμε ανάλογα κατά τη στιγμή της συλλογής.

 

 

Συνδέσεις προς άλλους ιστοτόπους

 

Οι Ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσεις προς άλλους ιστοτόπους απλώς και μόνο για ευκολία. Η smileform δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο αυτών των άλλων ιστοτόπων και η συμπερίληψη των συνδέσεων δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε τις πληροφορίες ή την εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι, αν συνδεθείτε σε άλλον ιστότοπο μέσω των Ιστοτόπων μας, δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας.

 

Επίσης, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες σας σε άλλoυς ιστοτόπους, όπως σε ιστοτόπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να παρέχουμε μία σύνδεση για να σας προσφέρουμε εύκολη πρόσβαση, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον δικό τους ιστότοπο ούτε τις δημοσιεύσεις/κοινοποιήσεις σας. Παρακαλείστε να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών αυτών των άλλων ιστοτόπων και των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

 

 

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

 

Η smileform λειτουργεί σε ευρωπαϊκή  κλίμακα και συνεπώς μπορεί να μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες χώρες όπου δραστηριοποιείται η smileform, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός της χώρας διαμονής σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί επίσης να αποθηκευτούν σε διακομιστές μας που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες μας.

 

 

Ασφάλεια

 

Οι Ιστότοποί μας διαθέτουν μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουν από την καταστροφή, απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση στις πληροφορίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας.

 

Τα δικαιώματά σας

 

Αν έχετε δικαιώματα σχετικά με την πρόσβαση, τη γνωστοποίηση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή (όπως ορίζονται από τον ισχύοντα νόμο), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ή στο email που αναφέρεται παρακάτω.

 

 

Σε σχέση με τις εταιρείες της smileform στην Ευρώπη, τα άτομα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με τα δικαιώματά τους για:

 

Να έχουν πρόσβαση, να διορθώσουν, να ενημερώσουν ή να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών τους

Να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών τους, να μας ζητήσουν να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών τους ή να ζητήσουν τη φορητότητά τους.

Να εξαιρεθούν από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ που σας στέλνουμε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα κατάργηση εγγραφής) ή  (εξαίρεση) στα διαφημιστικά email που σας στέλνουμε. Για να εξαιρεθείτε από άλλες μορφές μάρκετινγκ (όπως ταχυδρομικό μάρκετινγκ ή τηλεπωλήσεις), επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, αν έχουμε συλλέξει και επεξεργαστεί τις προσωπικές πληροφορίες τους με τη συγκατάθεσή τους. Η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας έχουμε πραγματοποιήσει πριν από την απόσυρσή σας, ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας που πραγματοποιήθηκε με βάση νόμιμους λόγους επεξεργασίας εκτός από τη συγκατάθεση.

Να υποβάλουν παράπονα στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών τους από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

 

Αυτά είναι απλώς παραδείγματα και τα συγκεκριμένα δικαιώματά σας ενδέχεται να μην εμφανίζονται εδώ ως παράδειγμα.

 

Ενημερώσεις

 

Ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε αυτήν τη δήλωση. Όταν το κάνουμε, θα αναφέρουμε την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στην αρχή του κειμένου αυτής της δήλωσης. Η ειδοποίηση σχετικά με μια ενημέρωση ή/και τροποποίηση αυτού του είδους θα παρέχεται στους Ιστοτόπους μας ή σε εσάς άμεσα, εφόσον απαιτείται από το νόμο. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τακτικά αυτήν τη δήλωση, προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες. Αν δεν συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές, παρακαλείστε να μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τους Ιστοτόπους.

 

Επιστροφή στην αρχή

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν τη δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις πρακτικές που εφαρμόζονται στους Ιστοτόπους μας, τις πληροφορίες σας ή τα δικαιώματά σας σχετικά με τις πληροφορίες σας ή τις συναλλαγές σας με τους Ιστοτόπους μας, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Κεντρικά γραφεία ΕΕ

 

Smileform

Makedonias 25

13232 petroupoli

GR